Verein Deutsch-Iranische Kinderhilfe e.V.

E-Mail: dt-iran-kinderhilfe.de@gmx.de

Waisenhaus in Amol
Einkaufen in Amol 2014


Waisenhaus in Amol
Einkaufen in Amol 2014


Waisenhaus in Amol
Einkaufen in Amol 2014


Waisenhaus in Amol
Waisenhaus in Amol


Waisenhaus in Amol
Waisenhaus in Amol


Waisenhaus in Bam
Waisenhaus in Bam


Waisenhaus in Bam
Waisenhaus in Bam


Waisenhaus in Bam
Waisenhaus in Bam


Waisenhaus in Bam
Waisenhaus in Bam


Waisenhaus in Bam
Waisenhaus in Bam


Waisenhaus in Lahijan
Waisenhaus in Lahijan 2014


Waisenhaus in Lahijan
Waisenhaus in Lahijan


Einkaufen in Lahijan
Einkaufen in Lahijan


Einkaufen in Lahijan
Einkaufen in Lahijan


Behindertenheim in Rascht
Behindertenheim in Rascht 2014


Behindertenheim in Rascht
Behindertenheim in Rascht 2014


Behindertenheim in Rascht
Behindertenheim in Rascht


Behindertenheim in Rascht
Behindertenheim in Rascht


Büro in Rascht
Büro in Rascht


Einkaufen in Rascht
Einkaufen in Rascht 2014


Einkaufen in Rascht
Einkaufen in Rascht 2014


Einkaufen in Rascht
Einkaufen in Rascht


Einkaufen in Rascht
Einkaufen in Rascht


Weisenhaus in Rascht
Weisenhaus in Rascht 2014


Weisenhaus in Rascht
Weisenhaus in Rascht 2014


Hochzeit in Rascht
Hochzeit in Rascht


Festtag in Rascht
Seminar 2014


Festtag in Rascht
Ehrung 2013


Festtag in Rascht
Ehrung 2012


Web Design: Dr. med. Navid Fazel, 2010 - 2021